27 september: Het Grootste Kennisfestival van Noord Nederland!

11 juli 2017

In navolging van twee uitverkochte edities in Deventer organiseert RBO samen met Regioacademy en Pentascope Het Grootste Kennisfestival van Noord Nederland! Een geweldig evenement vol inspiratie op 27 september op de festivallocatie van Kadepop, op het voormalig Suikerunie terrein in Groningen. Het evenement heeft de inhoud van een congres, maar met de sfeer van een […]

Lees verder

Statushouders richting werk met behulp van RBO Talentscope

26 april 2017

Van veel gemeentes horen we dat het in de praktijk lastig is om statushouders richting werk te begeleiden. Vluchtelingenwerk Noord-Nederland, FNV en RBO hebben hun krachten gebundeld in een succesvolle pilot met statushouders. Kennis, ervaring en ontwikkelpotentieel is  duidelijk in beeld is gebracht. Hieronder vindt u een korte samenvatting van de pilot: Onvoldoende zicht op […]

Lees verder

Samenwerking RBO en ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen zorgt voor snellere verzilvering na EVC

03 februari 2017

Er wordt vaker van baan gewisseld. Werknemers moeten actuele ervaring kunnen aantonen, meestal met diploma’s. Als je jarenlang hebt gewerkt, veel werkervaring hebt opgedaan, maar dit niet met een diploma kunt aantonen, is het vaak lastig om een nieuwe baan te vinden. Is werkervaring een diploma waard? Het Ervaringscertificaat (EVC) biedt in deze situatie uitkomst. […]

Lees verder

Nieuwe directeur-bestuurder RBO

13 januari 2017

Met ingang van 1 januari 2017 zal Marieke Abbink de functie van directeur-bestuurder bekleden en alle werkzaamheden van Egbert Ludwig overnemen. Hiermee komt een einde aan de interim periode van de heer Ludwig. Marieke was de afgelopen 2,5 jaar al werkzaam bij RBO als commercieel directeur. Ze is te bereiken op m.abbink@rbo.nl en 06 22 […]

Lees verder

Nieuwe tool kosten-batenanalyse voor duurzame inzetbaarheid

14 november 2016

Het Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid en TNO hebben een rekentool ontwikkeld die direct inzicht geeft in wat duurzame inzetbaarheid een bedrijf oplevert. Een kosten-batenanalyse voor duurzame inzetbaarheid helpt werkgevers om verantwoorde investeringsbeslissingen te nemen. Doeltreffend investeren in duurzame inzetbaarheid Met de nieuwe kosten-baten tool kunnen bedrijven en adviseurs inzichtelijk maken wat duurzame inzetbaarheid een bedrijf […]

Lees verder

Meer kans op werk voor vluchtelingen door screening arbeids- en studieverleden

03 november 2016

Driekwart van de vluchtelingen kan na een screening worden geplaatst in een gemeente of regio waar hij of zij de grootste kans op een baan of geschikte opleiding heeft. In een proef in Doetinchem werd van 400 vluchtelingen, direct nadat zij een verblijfsstatus kregen, het werk- en studieverleden in kaart gebracht. Voor vijfenzeventig procent van […]

Lees verder

Waarderen van kennis, ervaring en competenties vergroot arbeidsmarktkansen van vluchtelingen

20 oktober 2016

Vluchtelingen willen graag zo snel mogelijk zelfstandig worden en een nieuwe, veilige toekomst opbouwen in Nederland. RBO wil vluchtelingen daarom een goede start bieden op de Nederlandse arbeidsmarkt. Samen met VluchtelingenWerk Noord-Nederland en FNV zijn we een pilot gestart om de competenties van vluchtelingen in beeld te brengen. Doel van de pilot is het ontwikkelen […]

Lees verder

Leven lang leren is gebaat bij betere aansluiting mbo-onderwijs en arbeidsmarkt en hervorming O&O-fondsen

17 oktober 2016

Werkenden met een middelbare beroepsopleiding maken volgens de Onderwijsraad nog te weinig gebruik van een leven lang leren. En dat terwijl het bijhouden van vakkennis ook voor deze groep erg belangrijk is. Om een leven lang leren te stimuleren, pleit de Onderwijsraad voor een betere aansluiting tussen middelbaar beroepsonderwijs en arbeidsmarkt. De raad adviseert een […]

Lees verder

Bedrijven en instellingen kunnen in november ESF-subsidie aanvragen voor duurzame inzetbaarheid

21 september 2016

Bedrijven en instellingen kunnen in november weer ESF-subsidie aanvragen voor het bevorderen van duurzame inzetbaarheid. Eerder werd voor deze regeling al een aanvraagtijdvak geopend voor O&O-fondsen en samenwerkingsverbanden van sociale partners. Werkgevers kunnen de ESF-subsidie benutten om werknemers gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk te houden. Gezien het beperkte budget is het raadzaam […]

Lees verder

Subsidieregeling ‘Tel mee met Taal’ voor de aanpak van laaggeletterdheid

15 september 2016

De overheid stelt subsidie beschikbaar voor de aanpak van laaggeletterdheid. De subsidie kan worden aangevraagd door werkgevers en lokale of regionale samenwerkingsverbanden. De subsidie bedraagt maximaal € 50.000 per aanvraag. Subsidie voor werkgevers Werkgevers kunnen een subsidie aanvragen voor scholing die de taalvaardigheid van hun werknemers verbetert. Het gaat daarbij om taalbeheersing op de werkvloer […]

Lees verder