Nieuwe tool kosten-batenanalyse voor duurzame inzetbaarheid

14 november 2016

Het Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid en TNO hebben een rekentool ontwikkeld die direct inzicht geeft in wat duurzame inzetbaarheid een bedrijf oplevert. Een kosten-batenanalyse voor duurzame inzetbaarheid helpt werkgevers om verantwoorde investeringsbeslissingen te nemen. Doeltreffend investeren in duurzame inzetbaarheid Met de nieuwe kosten-baten tool kunnen bedrijven en adviseurs inzichtelijk maken wat duurzame inzetbaarheid een bedrijf […]

Lees verder

Meer kans op werk voor vluchtelingen door screening arbeids- en studieverleden

03 november 2016

Driekwart van de vluchtelingen kan na een screening worden geplaatst in een gemeente of regio waar hij of zij de grootste kans op een baan of geschikte opleiding heeft. In een proef in Doetinchem werd van 400 vluchtelingen, direct nadat zij een verblijfsstatus kregen, het werk- en studieverleden in kaart gebracht. Voor vijfenzeventig procent van […]

Lees verder

Waarderen van kennis, ervaring en competenties vergroot arbeidsmarktkansen van vluchtelingen

20 oktober 2016

Vluchtelingen willen graag zo snel mogelijk zelfstandig worden en een nieuwe, veilige toekomst opbouwen in Nederland. RBO wil vluchtelingen daarom een goede start bieden op de Nederlandse arbeidsmarkt. Samen met VluchtelingenWerk Noord-Nederland en FNV zijn we een pilot gestart om de competenties van vluchtelingen in beeld te brengen. Doel van de pilot is het ontwikkelen […]

Lees verder

Leven lang leren is gebaat bij betere aansluiting mbo-onderwijs en arbeidsmarkt en hervorming O&O-fondsen

17 oktober 2016

Werkenden met een middelbare beroepsopleiding maken volgens de Onderwijsraad nog te weinig gebruik van een leven lang leren. En dat terwijl het bijhouden van vakkennis ook voor deze groep erg belangrijk is. Om een leven lang leren te stimuleren, pleit de Onderwijsraad voor een betere aansluiting tussen middelbaar beroepsonderwijs en arbeidsmarkt. De raad adviseert een […]

Lees verder

Blog: Werknemers in beweging houden is belangrijk, maar hoe doe je dit?

26 september 2016

RBO Realiseert Beweging door Ontwikkeling. Onze nieuwe slogan. “Hoe krijg ik mijn mensen in beweging?” is een vraag die we vaak horen. “Iedereen zit hier lekker in zijn comfortzone. En ondertussen verandert de wereld en missen wij de boot. Hoe zorgen we ervoor dat onze medewerkers bij de tijd blijven, opletten wat er om hun […]

Lees verder