Meer kans op werk voor vluchtelingen door screening arbeids- en studieverleden

03 november 2016

Driekwart van de vluchtelingen kan na een screening worden geplaatst in een gemeente of regio waar hij of zij de grootste kans op een baan of geschikte opleiding heeft. In een proef in Doetinchem werd van 400 vluchtelingen, direct nadat zij een verblijfsstatus kregen, het werk- en studieverleden in kaart gebracht. Voor vijfenzeventig procent van […]

Lees verder

Waarderen van kennis, ervaring en competenties vergroot arbeidsmarktkansen van vluchtelingen

20 oktober 2016

Vluchtelingen willen graag zo snel mogelijk zelfstandig worden en een nieuwe, veilige toekomst opbouwen in Nederland. RBO wil vluchtelingen daarom een goede start bieden op de Nederlandse arbeidsmarkt. Samen met VluchtelingenWerk Noord-Nederland en FNV zijn we een pilot gestart om de competenties van vluchtelingen in beeld te brengen. Doel van de pilot is het ontwikkelen […]

Lees verder

Leven lang leren is gebaat bij betere aansluiting mbo-onderwijs en arbeidsmarkt en hervorming O&O-fondsen

17 oktober 2016

Werkenden met een middelbare beroepsopleiding maken volgens de Onderwijsraad nog te weinig gebruik van een leven lang leren. En dat terwijl het bijhouden van vakkennis ook voor deze groep erg belangrijk is. Om een leven lang leren te stimuleren, pleit de Onderwijsraad voor een betere aansluiting tussen middelbaar beroepsonderwijs en arbeidsmarkt. De raad adviseert een […]

Lees verder

Blog: Werknemers in beweging houden is belangrijk, maar hoe doe je dit?

26 september 2016

RBO Realiseert Beweging door Ontwikkeling. Onze nieuwe slogan. “Hoe krijg ik mijn mensen in beweging?” is een vraag die we vaak horen. “Iedereen zit hier lekker in zijn comfortzone. En ondertussen verandert de wereld en missen wij de boot. Hoe zorgen we ervoor dat onze medewerkers bij de tijd blijven, opletten wat er om hun […]

Lees verder

Bedrijven en instellingen kunnen in november ESF-subsidie aanvragen voor duurzame inzetbaarheid

21 september 2016

Bedrijven en instellingen kunnen in november weer ESF-subsidie aanvragen voor het bevorderen van duurzame inzetbaarheid. Eerder werd voor deze regeling al een aanvraagtijdvak geopend voor O&O-fondsen en samenwerkingsverbanden van sociale partners. Werkgevers kunnen de ESF-subsidie benutten om werknemers gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk te houden. Gezien het beperkte budget is het raadzaam […]

Lees verder