Bedrijven en instellingen kunnen in november weer ESF-subsidie aanvragen voor het bevorderen van duurzame inzetbaarheid. Eerder werd voor deze regeling al een aanvraagtijdvak geopend voor O&O-fondsen en samenwerkingsverbanden van sociale partners. Werkgevers kunnen de ESF-subsidie benutten om werknemers gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk te houden. Gezien het beperkte budget is het raadzaam om tijdig een subsidieaanvraag in te dienen.

Waarom subsidie voor duurzame inzetbaarheid?

Bedrijven en organisaties die werk maken van de gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van hun medewerkers, plukken daar vaak direct de vruchten van. Het zorgt voor meer werkplezier, minder ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit.

Welke activiteiten zijn subsidiabel?

De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten voor de inhuur van een extern, onafhankelijk adviseur. Subsidie wordt alleen toegekend voor het verkrijgen van advies met een implementatieplan, of voor het verkrijgen van begeleiding bij de implementatie van een advies. Daarnaast moet het advies betrekking hebben op een van de onderstaande thema’s:

  • Het bevorderen van gezond en veilig werken
  • Het bevorderen van een leercultuur voor werkenden
  • Het stimuleren van interne mobiliteit van werkenden
  • Het bevorderen van een flexibele werkcultuur
Wat kan RBO voor u betekenen?

Administratieve en financiële ondersteuning: Als ESF-expert adviseren en ondersteunen wij u graag bij opstellen en indienen van een correcte aanvraag, het opzetten en uitvoeren van de vereiste administratie en het indienen van de einddeclaratie.

Advies over duurzame inzetbaarheid: U kunt ons tevens inhuren als extern adviseur voor de volgende projectthema’s:

  • Bevorderen van een leercultuur voor werkenden door de scholingsbehoeften en leermogelijkheden van uw werknemers in kaart te brengen en een adviesrapport op te stellen over de wijze waarop dit kan worden ingebed in de organisatie.
  • Stimuleren van interne mobiliteit van werkenden door hun vaardigheden, ambities en ontwikkelpotentieel in kaart te brengen en tools aan te reiken waarmee een match gemaakt kan worden tussen beschikbare vaardigheden binnen de organisatie en openstaande functies. Ook kunnen wij u helpen bij het aanbieden van ontwikkelmogelijkheden die de employability van uw werknemers vergroten.