Met de subsidieregeling praktijkleren wil de overheid werkgevers stimuleren om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen beschikbaar te stellen. De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die u als werkgever maakt voor de begeleiding van leerlingen, werknemers of studenten die een beroepsopleiding volgen.

De subsidie kan worden aangevraagd na afloop van de begeleiding in het betreffende schooljaar. 

Voor welke doelgroepen kan subsidie worden aangevraagd?

De subsidie kan worden aangevraagd voor de begeleiding van de volgende doelgroepen:

  • Leerlingen die een leerwerktraject volgen in de basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo, gericht op het behalen van startkwalificatie.
  • Deelnemers aan een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) in het mbo.
  • Studenten die een duale of deeltijd hbo-opleiding volgen in de richting techniek of landbouw en natuurlijke omgeving en waarbij een praktijkdeel verplicht onderdeel is.
  • Promovendi en technologisch ontwerpers in opleiding (toio’s) die aan bepaalde voorwaarden voldoen.
Verplichte administratie

Werkgevers die in aanmerking willen komen voor subsidie moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden kunnen per doelgroep verschillen. Werkgevers die subsidie willen aanvragen, dienen in het bezit te zijn van bepaalde administratieve documenten, zoals een (praktijkleer)overeenkomst. Ook is het verplicht om een aanwezigheidsregistratie en urenregistratie bij te houden.

Subsidie kan nog beter worden benut

De ervaring leert dat de subsidieregeling praktijkleren nog niet optimaal wordt benut. Niet alle bedrijven die werkleerplaatsen aanbieden, vragen subsidie aan. Daarnaast worden er nog steeds aanvragen ingediend voor doelgroepen die buiten de regeling vallen. Tot slot blijken bedrijven de verplichte administratie niet altijd op orde te hebben, waardoor ze subsidie mislopen.

Geen subsidie mislopen?

Wilt u ook optimaal gebruik maken van de subsidieregeling praktijkleren? RBO kan u volledig ontzorgen. Onze adviseurs vertellen u graag over de mogelijkheden en bieden advies en ondersteuning bij het indienen van correcte aanvragen en het inrichten van de verplichte administratie.