RBO adviseert over strategisch opleidingsbeleid dat past bij de behoeften van uw organisatie en van uw medewerkers. Ook stellen wij indien gewenst een concreet opleidingsplan opOns advies is erop gericht om de competenties te ontwikkelen die u nodig hebt om uw organisatiedoelen te realiseren.
Goed opleidingsbeleid is onmisbaar
Het succes van uw organisatie is voor een groot deel afhankelijk van de kwaliteiten van uw medewerkers. Een goed HR- en opleidingsbeleid is daarom onmisbaar. Maatschappelijke, economische en technologische ontwikkelingen stellen immers voortdurend nieuwe eisen stellen aan de inzetbaarheid, flexibiliteit, vitaliteit en mobiliteit van uw medewerkers.
Wat kan RBO voor u doen
U kunt RBO inschakelen als u een frisse kijk wilt op uw huidige opleidingsbeleid en opleidingsplannen, of indien u ondersteuning nodig heeft bij het vormgeven van beleid. Wij kijken daarbij naar zaken als: personeelsopbouw, competenties, scholingsbehoefte en opleidingsdoelen. Zo voorzien we u tevens van informatie voor de instroom, doorstroom en uitstroom van personeel.