De tijd dat onderwijs uitsluitend in het klaslokaal moet plaatsvinden, ligt achter ons. Innovatieve technologieën bieden een zee aan nieuwe mogelijkheden. E-learning is sterk in opmars en ook bij RBO signaleren we een toenemende belangstelling onder onze opdrachtgevers. Vanzelfsprekend volgen wij de ontwikkelingen op de voet. Wij geloven niet dat de traditionele onderwijsinfrastructuur volledig zal worden vervangen door e-learning, maar wij zien wel kansen in wat wordt aangeduid met ‘blended learning’: de combinatie van online en contactonderwijs.

De opleidingsstrategie die wij onze opdrachtgevers adviseren, zal zonder enige twijfel steeds vaker een digitale component bevatten. Uiteraard geheel afhankelijk van de concrete ontwikkelingsvraag, kan e-learning interessante mogelijkheden bieden om de kwaliteit en effectiviteit van leertrajecten te verhogen, bovendien tegen lagere kosten en in minder tijd. Het zal altijd een kwestie van maatwerk en een zorgvuldige kwaliteitsbeoordeling blijven. Om die reden zijn wij met uiteenlopende partijen in het e-learningveld in gesprek om een helder beeld te krijgen van wat de meerwaarde van virtuele oplossingen voor onze huidige en toekomstige opdrachtgevers zou kunnen zijn. Ook is denkbaar dat we op projectniveau tot krachtenbundeling komen.

CrossKnowledge

Een van de partijen met wie we in gesprek zijn, is CrossKnowledge, een wereldwijd opererend bedrijf op het gebied van ‘cloud based’ leeroplossingen. Guust-Jan Timmerman is Global Accountmanager Continental Europe. Zijn klantenkring omvat veel internationale bedrijven met minimaal 500 medewerkers, vooral in de financiële sector. Ondanks dat onze opdrachtgevers doorgaans op een kleinere schaal en in andere sectoren actief zijn, kan het voor hen toch interessant zijn om te weten hoe deze grote bedrijven e-learning inzetten.

Minder tijd en kosten, groter bereik

Timmerman geeft een voorbeeld: “Een bedrijf ontwikkelt een sales strategie die in alle divisies wereldwijd moet worden geïmplementeerd. Dat moet snel en doelgericht gebeuren. Neemt de implementatie te veel tijd in beslag, dan is de strategie achterhaald. In de praktijk duurt het vaak jaren voor een strategie echt is neergedaald. Uit onderzoek onder bedrijven blijkt dat meer dan de helft van de lijnmanagers de gevoerde strategie niet goed kent en voor zelfs 80% van de medewerkers geldt dat zij niet weten wat zij met de strategie aanmoeten. Dat is voetballen met een blinddoek voor. E-learning biedt dan uitkomst. Door de digitale snelweg te gebruiken, hoeft er geen team van trainers meer langs alle vestigingen te vliegen om de nieuwe strategie uit te leggen. Alle kosten en tijd die daarmee zijn gemoeid, kunnen flink naar beneden worden gebracht. Met een druk op de knop hebben alle medewerkers - ongeacht met hoeveel en waar zij zijn - toegang tot de informatie.”

Grote concerns hebben eigen e-academy

“Het met de implementatie verbonden leertraject kan geheel op maat worden gesneden”, vervolgt Timmerman. “Op elk gewenst niveau, in etappes, in de ‘look and feel’ van het bedrijf. Het pakket kan bestaan uit - al dan niet aangepast - leermateriaal dat op een business school of universiteit is ontwikkeld en/of door de eigen HR-afdeling ontwikkeld materiaal. Het kan motivatie- en instructievideo’s bevatten, pdf’s, een assessment, toetsen, quizzen, games. Er kan een online mentor aan worden verbonden, een helpdesk, maar ook communities waarin collega’s kennis, ervaringen en tips met elkaar delen. Grote concerns zetten met deze middelen hun eigen academy op. Soms zijn leertrajecten verplicht, maar vaak worden ook modules aangeboden waaruit medewerkers, met het oog op persoonlijke ontwikkelingsambities, zelf een keuze kunnen maken. Zeker in deze tijd van ‘een leven lang leren’ voorziet zo’n aanbod in een grote behoefte. Mensen hoeven niet meer naar de kennis toe te reizen, de kennis komt bij hen. Wil je colleges volgen aan Harvard? Geen probleem, dat kan vanachter je eigen bureau, wanneer jij daar tijd voor hebt. Bij CrossKnowledge hebben we een virtuele bibliotheek opgebouwd met duizenden, door internationaal gerenommeerde professoren ontwikkelde leerobjecten waar bedrijven een selectie uit kunnen maken. Zij kunnen de objecten assembleren en ze aan specifieke grote doelgroepen uitreiken. Met de huidige technologie kunnen de meest hoogwaardige kennis en kwaliteit voor iedereen worden ontsloten. Als e-learningtrajecten in een aantrekkelijke, slimme en handige vorm worden aangeboden, gaat er een grote verleidingskracht vanuit.

Blended learning: traditioneel en digitaal

Alles op maat en een eigen academy is voor veel organisaties natuurlijk niet weggelegd. Daarvoor zijn de kosten - nog - veel te hoog. Maar de technologie schrijdt voort en trendsetters zullen vanzelf navolgers krijgen. Bovendien: wat voor individuele bedrijven niet haalbaar is, is dat op brancheniveau al gauw wel. Daarnaast is e-learning in elke schaal en maat mogelijk, zijn er nu al talloze mooie standaardpakketten ontwikkeld en vallen er sterke combinaties met het traditionele face-to-face instrumentarium te maken. In de aanloop naar een cursus kan basiskennis bijvoorbeeld  via e-learning worden aangeboden, zodat alle cursisten met dezelfde bagage van start gaan. Ook toetsen kunnen in eigen tijd op individuele basis langs deze weg worden gemaakt. Dankzij ‘blended learning’ kunnen leren onder werktijd en kosten voor reis en verblijf worden beperkt tot die momenten dat contactonderwijs echt noodzakelijk is.

Hoe zit het met motivatie, controle en certificering?

RBO wil al het goede wat e-learning te bieden heeft, kennen en benutten - en dat zullen opdrachtgevers ook zeker van ons verlangen - maar wel op voorwaarde dat telkens een goede match valt te maken met de normen en condities die in specifieke opleidingsvraagstukken aan de orde zijn. Zo vinden we het belangrijk om te weten hoe de techniek aan de volgende vragen tegemoet komt. Niet iedereen zal bijvoorbeeld voldoende gedisciplineerd en intrinsiek gemotiveerd zijn om met een digitaal leertraject aan de slag te gaan. Zeker wanneer een opleiding niet verplicht is, zal het lastig zijn om medewerkers ertoe te dwingen. Daarnaast staat het certificeren of diplomeren op basis van gevolgde trajecten nog in de kinderschoenen. Kennis toetsen op afstand is uiteraard wel mogelijk, maar wie garandeert dat de toetsvragen daadwerkelijk door de kandidaat zelf worden ingevuld? Op termijn zal dit probleem worden ondervangen door identificatieoplossingen op basis van vingerafdrukken of irisscans. Hiermee verbonden is de vraag hoe gevolgde cursussen in bijvoorbeeld een e-portfolio kunnen worden opgenomen. Dit zijn zo wat aandachtspunten waar we ons bij RBO in verdiepen.

Hebt u vragen of suggesties?

Hebt u al concrete vragen of suggesties en wilt u daarover van gedachten wisselen met een van onze adviseurs? Bel ons gerust voor een afspraak. Eventueel samen met kennis- en servicepartners in ons netwerk kunnen we tot effectieve ‘blended learning’-oplossingen voor uw organisatie komen.  

Tekst: Touché concept & copy
Foto: iStockphoto