André Timmermans in gesprek met mbo-studenten

André Timmermans: de enorme dynamiek op de arbeidsmarkt vraagt om doeltreffend beroepsonderwijs

Op 1 augustus aanstaande worden de wettelijke taken van de zeventien kenniscentra in Nederland overgeheveld naar SBB, stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. Doel van deze nieuwe samenwerkingsorganisatie is om het middelbaar beroepsonderwijs strakker te laten aansluiten op de vraag naar voldoende en deskundige vakmensen op de dynamische arbeidsmarkt. Het takenpakket omvat het ontwikkelen en onderhouden van […]

Lees verder
Michel Willems bij de nieuwe zonnecentrale op het dak van voetbalstadion Euroborg in Groningen

Michel Willems: Voor OTIB is RBO al tien jaar een vaste waarde in vooruitstrevend ontwikkelingsbeleid

De samenwerking tussen OTIB en RBO ging een kleine tien jaar geleden van start met een EVC-pilot in Noord-Nederland. Inmiddels biedt RBO versterking bij diverse andere projecten van het fonds. “In de eerste plaats waarderen we de neutrale opstelling van RBO”, zegt Michel Willems, manager Loopbaanontwikkeling van OTIB. “Op de markt voor scholing en

Lees verder
Carmen de Jonge

Carmen de Jonge: een actief, flexibel en vooruitstrevend O&O-fonds heeft de toekomst

Nederland telt iets meer dan honderd erkende O&O-fondsen; van hele grote tot hele kleine, voor het merendeel gekoppeld aan sectoren, maar soms ook aan grote bedrijven. De fondsen zijn private organisaties en worden bestuurd door sociale partners. De meerderheid wordt bekostigd door een heffing op de loonsom die is vastgelegd in de cao. Scholingsfondsen staan […]

Lees verder

Tijs Pijls: Ervaringscertificaat is uitgegroeid tot vaste waarde op dynamische arbeidsmarkt

Vanuit de behoefte aan een systematiek voor formele erkenning van kennis en vaardigheden die mensen gedurende hun loopbaan opdoen – informeel leren – zijn twintig jaar geleden de eerste stappen op weg naar een EVC-stelsel gezet. Inmiddels doorlopen jaarlijks zo’n 17.000 mensen een EVC-traject. Het instrument is opgenomen in veel cao’s, in het aanbod van […]

Lees verder

Heleen van Balen: dankzij EVC kunnen bewindvoerders sneller aan opleidingseisen voldoen

Bij het EVC Dienstencentrum van RBO doorlopen momenteel zo’n zeventig beschermingsbewindvoerders een EVC-traject. Per 1 april 2016 moet deze beroepsgroep voldoen aan wettelijke kwaliteitseisen die op 1 april 2014 zijn vastgesteld. Men dient ten minste over een passend mbo 4-diploma te beschikken. Om bovendien voor benoeming in schuldenbewinden in aanmerking te kunnen komen, is een […]

Lees verder

De scholingsplicht in de WWZ moet uiterst serieus worden genomen

Op 21 april woonden zo’n twintig HR-functionarissen uit het bedrijfsleven en de zorgsector in Noord-Nederland de door RBO georganiseerde workshop ‘Wet Werk en Zekerheid’ bij. Aanleiding was de scholingsplicht die in de nieuwe wetgeving wordt vastgelegd; een aspect dat nog opvallend onderbelicht is gebleven in de vele seminars en webinars die in de aanloop naar […]

Lees verder

Nieuwe voorzitter Raad van Toezicht RBO: Martin Sitalsing

Sinds 1 januari 2015 is drs. Martin S.R. Sitalsing voorzitter van de Raad van Toezicht van RBO. Daarmee is hij opvolger van Ed van de Beek, voormalig adjunct-directeur van de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij. Martin Sitalsing is sinds januari 2012 directeur-bestuurder van Bureau Jeugdzorg Groningen, dat per 2015 is opgegaan in Jeugdbescherming Noord. Daarvoor is hij een […]

Lees verder