Sinds 1 januari 2015 is drs. Martin S.R. Sitalsing voorzitter van de Raad van Toezicht van RBO. Daarmee is hij opvolger van Ed van de Beek, voormalig adjunct-directeur van de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij.

Martin Sitalsing is sinds januari 2012 directeur-bestuurder van Bureau Jeugdzorg Groningen, dat per 2015 is opgegaan in Jeugdbescherming Noord. Daarvoor is hij een kleine dertig jaar werkzaam geweest bij de politie: tot 2000 in Amsterdam en daarna als districtschef bij de politieregio Groningen, plaatsvervangend korpschef van Friesland en korpschef van Twente. In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken werkte hij in 2004 enkele maanden bij het korps politie in zijn geboorteland Suriname. Aan deze werkzaamheden verbond hij een onderzoek in het kader van zijn doctoraalstudie Bestuurskunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Martin Sitalsing bekleedt diverse nevenfuncties, zoals een gastdocentschap Persoonlijk Leiderschap aan AOG School of Management, lid van de Raad van Toezicht van De Noorderbrug, lid van het bestuur van FC Groningen in de Maatschappij en bestuursvoorzitter van Comensha (coördinatiecentrum mensenhandel). Drie vragen aan de nieuwe voorzitter.

Wat verbindt u met RBO?

“De ontwikkeling van mensen. Vanuit mijn politie- en jeugdzorgachtergrond weet ik hoe belangrijk en stimulerend het is om een plek op de arbeidsmarkt te hebben. Opleiding is een niet te onderschatten succesfactor.”

Wat vindt u belangrijk in uw rol als voorzitter?

“Het is belangrijk dat de organisatie op koers blijft. De taak van de Raad van Toezicht bestaat er in mijn visie uit dat we bijdragen aan de ontwikkeling van de rol van RBO. We zitten niet op de bestuurdersstoel, maar vanuit onze klassieke functie zien we erop toe dat de organisatie gezond blijft qua financiële huishouding, bedrijfsvoering en integriteit.”

Hoe verwacht u dat RBO zich ontwikkelt de komende jaren?

“Ik denk dat, als we niet oppassen, er een tweedeling in de samenleving ontstaat. Mede als gevolg van automatisering en robotisering dreigt er een categorie mensen te ontstaan voor wie het erg moeilijk zal zijn om toegang tot de arbeidsmarkt te krijgen. Voor RBO als kennisinstituut en scholingsmakelaar ligt er een taak om te bekijken hoe dit tij via om- en bijscholing kan worden gekeerd. Vooral aan die maatschappelijke rol van RBO hecht ik veel waarde. En daar liggen volgens mij ook de grootste en meest interessante kansen.”  

Tekst: Touché concept & copy
Foto: Edwin Edens Fotografie