Sjoerd Wind: Sectorplan ‘Groningen op voorsprong’ brengt noodzakelijke en kansrijke transities in stroomversnelling

Een belangrijke partner in de totstandkoming van het sectorplan ‘Groningen op voorsprong’ was werkgeversorganisatie VNO-NCW Noord. Belangrijk, niet alleen omdat voor een sectorplan nu eenmaal de handtekening van sociale partners is vereist, maar vooral omdat de daadwerkelijke vraag vanuit werkgevers in de arbeidsmarktregio richtinggevend was voor de planopzet. Voor deze insteek is gekozen om te […]

Lees verder

Carolien Doesburg: Laagdrempeligheid voor werkgevers is een belangrijke succesfactor

Het sectorplan ‘Groningen op voorsprong’ loopt nog maar sinds februari dit jaar, maar de belangstelling vanuit werkgevers in de arbeidsmarktregio Groningen is nu al overweldigend te noemen. Dankzij een gerichte voorlichtingscampagne genoot het sectorplan al snel brede bekendheid. De gebruikersvriendelijke opzet deed de rest. Honderden werknemers zijn inmiddels aangemeld voor opleidingen of andere op mobiliteit […]

Lees verder
RBO-adviseurs Elise en Jogchem

RBO ontzorgt in de ingewikkelde wereld van scholingssubsidies

Voor het om- en bijscholen van werknemers bestaan uiteenlopende subsidies. Er zijn Europese subsidies – de zogeheten ESF-gelden – O&O-fondsen van de branches, sectorplannen voor branches en arbeidsmarktregio’s, fiscale stimuleringsregelingen, re-integratiegelden, subsidies voor jongere of juist oudere werknemers of werkzoekenden en nog veel meer. Werkgevers hebben er vaak geen idee van hoeveel regelingen er zijn, […]

Lees verder

RBO en HPB Diensten bieden samen support bij omvangrijke ESF-administratie

De arbeidsmarktregio Groningen heeft in oktober 2014 7,3 miljoen euro subsidie toegekend gekregen van het Europees Sociaal Fonds (ESF) voor het project ‘Werk in Zicht’. Gemeenten, UWV, ondernemers en onderwijs slaan de handen ineen om noorderlingen aan het werk te krijgen en te houden. De gemeenten gebruiken 5,1 miljoen euro ter bestrijding van de werkloosheid […]

Lees verder

Grootste bedrijvenvereniging van Groningen lanceert eigen Academy voor ondernemers

In 2015 heeft de VBZO als eerste bedrijvenvereniging in Nederland een eigen Academy opgericht. Met deze Academy wil de vereniging haar leden faciliteren op het brede terrein van opleiding en ontwikkeling. De Academy wordt mede gefinancierd door het in 2011 opgerichte Fonds Ondernemend Groningen – aangeduid als Het Fonds – van de gemeente Groningen. Dit […]

Lees verder

Wat zijn de do’s en don’ts bij de aanschaf en invoering van een Learning Management System?

Met enige regelmaat organiseert RBO workshops voor HR-functionarissen om ze te informeren over een actueel thema en om ze de gelegenheid te bieden om kennis en ervaring uit te wisselen. Niet alleen klanten van RBO worden daarvoor uitgenodigd, maar ook organisaties die werkzaam zijn in sectoren waar RBO actief voor is. Op 5 november namen […]

Lees verder
RBO en inBeeldt organiseren workshop over de Participatiewet

De Participatiewet: wat levert het op voor werkgevers en werknemers?

Op 25 juni namen ruim twintig HR-functionarissen uit het bedrijfsleven, de zorg, het onderwijs en de overheidssector deel aan de door RBO georganiseerde workshop over de Participatiewet. Een van de maatregelen rondom de Participatiewet is dat werkgevers de komende tien jaar ten minste 125.000 extra banen moeten realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking. In de […]

Lees verder
RBO organiseert voor gemeenten een workshop over strategische personeelsplanning

Hoe om te gaan met vergrijzing? Strategische personeelsplanning bij gemeenten

Op 30 juni organiseerde RBO een bijeenkomst over de toenemende vergrijzing op de gemeentelijke arbeidsmarkt en het belang van strategische personeelsplanning. In een interactieve workshop gingen de deelnemers – voornamelijk HR-managers van gemeenten en veiligheidsregio’s – actief aan de slag met dit onderwerp. Dr. Harm van Lieshout en mr. Anneloes Scholing van het Kenniscentrum Arbeid […]

Lees verder