Het sectorplan ‘Groningen op voorsprong’ loopt nog maar sinds februari dit jaar, maar de belangstelling vanuit werkgevers in de arbeidsmarktregio Groningen is nu al overweldigend te noemen. Dankzij een gerichte voorlichtingscampagne genoot het sectorplan al snel brede bekendheid. De gebruikersvriendelijke opzet deed de rest. Honderden werknemers zijn inmiddels aangemeld voor opleidingen of andere op mobiliteit en duurzame inzetbaarheid gerichte trajecten. De aanmeldingen geven een mooie spreiding te zien over sectoren en bedrijfsgroottes; precies zoals de initiatiefnemers hadden gehoopt. Sinds begin september is het Mobiliteitscentrum, onderdeel van het sectorplan, operationeel. En ook daar moet laagdrempeligheid zijn werk doen.

Het Mobiliteitscentrum wordt gerund door Carolien Doesburg. Een perfecte match, want de afgelopen jaren leidde zij het Mobiliteitscentrum Eemsdelta, dat werd opgericht na het eind 2013 uitgeroepen faillissement van de aluminiumsmelterij Aldel in Delfzijl. Iets meer dan zeventig procent van de ontslagen werknemers heeft inmiddels weer werk gevonden. Alle expertise en contacten die Carolien daar heeft opgedaan, brengt zij mee naar Groningen op Voorsprong.

Werknemers gezond en duurzaam inzetbaar

Over de plek van het Mobiliteitscentrum binnen het sectorplan vertelt Carolien: “Van hieruit worden ruim 7.000 trajecten aangeboden, gericht op het gezond en inzetbaar houden van werknemers. Werkgevers in de provincie Groningen en de Noord-Drentse gemeenten Assen, Tynaarlo, Noordenveld en Aa en Hunze kunnen hun werknemers hiervoor aanmelden. Het gaat om gezondheidschecks en -adviezen, loopbaanchecks, loopbaanadviestrajecten, sollicitatietrainingen en begeleiding van werknemers naar een baan buiten de eigen organisatie of sector. Het Mobiliteitscentrum vormt daarmee een krachtige aanvulling op de subsidieregeling van het sectorplan.”

Opleiding en/of advies en begeleiding

Hoe werkt dit dan in de praktijk? Carolien: “Neem bijvoorbeeld een werknemer in de procesindustrie die zijn competenties op het gebied van ICT wil vergroten. Voor de daartoe benodigde scholing ontvangt de werkgever subsidie. Aansluitend kan de werknemer worden aangemeld bij het Mobiliteitscentrum voor een arbeidsbemiddelingstraject. De omgekeerde volgorde kan ook: een werknemer doorloopt eerst een loopbaanadviestraject bij ons, waarna de werkgever hem kan aanmelden voor een gesubsidieerde opleiding.”

Over sectorgrenzen heen

Dat ‘Groningen op voorsprong’ aanslaat in de regio, mag blijken uit het feit dat voor twee onderdelen voorlopig het subsidieplafond is bereikt: om- en bijscholing van werknemers en indienstneming van kwetsbare werknemers. Uitvoerder het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) is momenteel druk op zoek naar aanvullende middelen. Voor de activiteiten van het Mobiliteitscentrum en diverse andere onderdelen van de subsidieregeling is nog voldoende geld beschikbaar.

Hoe verklaart Carolien Doesburg het succes? “De economie trekt aan en werkgevers beginnen weer oog te krijgen voor de noodzaak om in hun personeel te investeren. Ook aantrekkelijk is het intersectorale karakter van ‘Groningen op voorsprong’. Middelen en activiteiten richten zich nadrukkelijk op mobiliteit en inzetbaarheid van mensen in de hele arbeidsmarktregio Groningen, dus over sectorgrenzen heen.”

Omvangrijk en gevarieerd aanbod in webportal

“Maar een minstens zo belangrijke succesfactor is de laagdrempeligheid voor werkgevers”, vervolgt Carolien. “Vanuit hun eigen stoel kunnen zij veel dingen gemakkelijk zelf regelen. Wij hebben een webportal gemaakt waarop het hele scala aan subsidiabele opleidingen is te vinden. Dat zijn er meer dan zevenhonderd! Werkgevers kunnen zich rechtstreeks met de aanbieders van die opleidingen in verbinding stellen en de zaak rondmaken. Zodra de opleiding is voltooid, ontvangt de werkgever vanuit de regeling 47% subsidie over de scholings- en verletkosten. Ook het aanbod van het Mobiliteitscentrum is in de webportal te vinden. Werkgevers komen voor subsidie voor onze trajecten in aanmerking indien zij die inkopen bij een van de door ons geselecteerde aanbieders. In de portal is precies te zien wat de trajecten kosten en welk deel daarvan wordt vergoed. Heel transparant allemaal. Dat wordt gewaardeerd, merken we. Vooral naar de gezondheidschecks en loopbaantrajecten is veel vraag. En heeft een werkgever behoefte aan advies of overleg, dan kan hij contact met ons opnemen.”

Tekst: Touché concept & copy
Foto: Jan Buwalda

Meer informatie over ‘Groningen op voorsprong’

Website: www.snn.eu/opvoorsprong
Telefoon: (050) 522 4950
E-mail: opvoorsprong@snn.eu

EVC Dienstencentrum en RBO opgenomen in webportal

EVC Dienstencentrum en RBO verzorgen een deel van het aanbod dat in de webportal van ‘Groningen op voorsprong’ is opgenomen. Voor een EVC-traject door EVC Dienstencentrum krijgt de werkgever 47% subsidie over traject- en verletkosten. Op basis van een aanbesteding is Aob compaz geselecteerd als partner van het Mobiliteitscentrum. RBO en Aob compaz bieden samen een totaalpakket aan van loopbaanchecks, loopbaantrajecten, EVC, scholingsadvies en subsidiedienstverlening. Voor de loopbaanchecks en loopbaantrajecten ontvangen werkgevers een subsidie vanuit ‘Groningen op voorsprong’. Hierbij geldt een eigen bijdrage van 56%.