In 2015 heeft de VBZO als eerste bedrijvenvereniging in Nederland een eigen Academy opgericht. Met deze Academy wil de vereniging haar leden faciliteren op het brede terrein van opleiding en ontwikkeling. De Academy wordt mede gefinancierd door het in 2011 opgerichte Fonds Ondernemend Groningen - aangeduid als Het Fonds - van de gemeente Groningen. Dit fonds, waar alle bedrijven en instellingen in de gemeente via de OZB aan bijdragen, stimuleert en faciliteert ondernemersverenigingen bij het ontwikkelen van plannen die bijdragen aan een gezonde en duurzame economie en daarmee aan groei van bedrijvigheid, welvaart en werkgelegenheid. Afspraken daarover zijn eind 2014 vastgelegd in het door VNO-NCW Noord, MKB Nederland Noord, de bedrijvenverenigingen en de gemeente Groningen ondertekende Convenant Ondernemend Groningen.

Voor projecten die aan de doelen van Het Fonds bijdragen, wordt jaarlijks 2 miljoen euro beschikbaar gesteld. Een van de projecten die is ingediend en gehonoreerd, is de VBZO Academy. Het idee daarvoor komt onder anderen uit de koker van Harry Marissen, directeur-eigenaar van Harrier Accountancy-bedrijfsadvies en bestuurslid van de VBZO.

“Belangrijke aandachtspunten in het Convenant zijn de inzet van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt en de samenwerking tussen bedrijven en onderwijsinstellingen, vertelt Harry. “Tijdens een overleg met een beleidsadviseur van de gemeente Groningen vroegen we ons af of er een betere aanvliegroute kon worden bedacht voor de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Met alleen geldpotjes en voorzieningen verleid je werkgevers niet, zo blijkt in de praktijk telkens weer. Maar hoe moet het dan wel? Meer kennis over dit onderwerp onder ondernemers was een eerste belangrijke voorwaarde, zo concludeerden we. We besloten om onze leden workshops aan te bieden over HR-thema’s die met dat vraagstuk zijn verbonden. Daarop doordenkend ontstond het idee van de Academy.”

Academy benut schaalvoordelen

“Alle bedrijven op dit bedrijventerrein hebben op de een of andere manier met scholing en ontwikkeling te maken. Door samen te werken, moeten schaalvoordelen te behalen zijn. Zoveel bedrijven, zoveel opleidingsvragen, maar er zijn natuurlijk ook overlappingen. Veel bedrijven hebben bijvoorbeeld met bedrijfshulpverlening te maken. Een ander voorbeeld: medewerkers van installatiebedrijven - en daar zijn er meerdere van op dit bedrijventerrein - moeten naar Zwolle voor opleidingen. Zet je al die medewerkers bij elkaar, dan heb je een klas vol en dan kan het al gauw uit om de docent naar hier te halen. Denk alleen al aan de reistijd die je daarmee bespaart. De Academy staat nog in de kinderschoenen, maar ideeën voor verdere invulling zijn er voldoende. De Academy zal vooral interessant zijn voor kleine en middelgrote bedrijven die niet over eigen afdelingen beschikken voor HR, juridische zaken en marketing. De overhead die een groot bedrijf wel heeft, creëren wij door krachten te bundelen en door kennisuitwisseling tussen bedrijven te stimuleren. Dat is het voordeel van een bedrijventerrein met deze omvang. Er is enorm veel kennis aanwezig. Ik sluit niet uit dat we op termijn ook de andere, kleinere bedrijvenverenigingen in de stad bij dit initiatief betrekken.”

Masterclass HR-beleid

Op 24 september stond de eerste activiteit van de VBZO Academy op het programma. Veertig ondernemers en HR-functionarissen namen deel aan de Masterclass HR-beleid, verzorgd door RBO, het stagebemiddelingsbureau OTP, Meneer Regezma (adviesbureau op het gebied van re-integratie en gezondheidsmanagement), gemeente Groningen, IJspeert/VWL advocaten en Harrier, het bedrijf van Harry Marissen. In vijf compacte workshops werden de deelnemers bijgepraat over actief beleid op scholing en ontwikkeling, maatschappelijk verantwoord ondernemen in relatie tot personeelsbeleid, aan het werk helpen en houden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, financiële en arbeidsrechtelijke aspecten, Participatiewet en de inzet van stagiairs. Per onderdeel werd aangegeven welke subsidies er zijn.

Harry Marissen kijkt er met een goed gevoel op terug. “De deelnemers waren enthousiast. In slechts een dagdeel hebben zij een hoop kennis opgedaan. Bij wijze van drempelverlaging ontvingen zij van de VBZO allemaal een voucher ter waarde van 100 euro. Die kunnen zij naar keus besteden bij een van partijen die de workshops hebben verzorgd. Ik heb begrepen dat er inmiddels al zo’n vijfentwintig vervolgafspraken tussen bedrijven en deze dienstverleners op de agenda staan. Dat vind ik een mooi resultaat.”

RBO ontwikkelt opleidingsportal

RBO blijft ook na de Masterclass aan de VBZO Academy verbonden. Harry: “RBO gaat een opleidingsportal voor ons inrichten. Het scholingsaanbod in deze portal wordt samengesteld op basis van de concrete scholingsbehoefte die de bedrijven op ons bedrijventerrein hebben. Daartoe nodigen we alle leden uit hun scholingsplannen bij ons aan te melden. RBO bekijkt dan welke slimme koppelingen er te maken zijn en hoe de scholing op een efficiënte manier kan worden georganiseerd.”

Ondernemersacademie voor mbo’ers

Een ander aandachtspunt in het Convenant tussen de gemeente en de Groninger ondernemers was de samenwerking met onderwijsinstellingen. Wat doet de VBZO op dat gebied? “Wij werken samen met de Ondernemersacademie, een initiatief van de drie regionale opleidingscentra Noorderpoort College, Alfa College en ROC Menso Alting. Net als onze Academy, wordt de Ondernemersacademie financieel gesteund door het Fonds Ondernemend Groningen. Studenten op mbo-niveau die overwegen om zelfstandig ondernemer te worden, krijgen in hun laatste leerjaar een aanvullend lespakket aangeboden. In hun vrije tijd doorlopen zij workshops en worden zij gecoacht door ervaren ondernemers. Om alvast een netwerk op te bouwen, zijn zij bovendien welkom bij de bedrijfsbezoeken die de VBZO organiseert. Het hele traject duurt negen maanden en de studenten worden ondersteund bij de opzet van hun eigen bedrijf. Zij leren door te doen. Dat is de manier!”

Tekst: Touché concept & copy
Foto: VBZO

Over VBZO

De Vereniging Bedrijvenpark Zuidoost (VBZO) behartigt de collectieve belangen van ondernemers op het grootste bedrijventerrein van de stad Groningen. Denk daarbij aan beheer en onderhoud van openbaar groen en infrastructuur, veiligheid, verlichting en bereikbaarheid. Daarnaast is de vereniging bedoeld om samenwerking tussen de bedrijven te bevorderen. In dat kader worden bijvoorbeeld bedrijfsbezoeken georganiseerd. Op het Bedrijvenpark Zuidoost zijn zo’n 20.000 mensen werkzaam. Ongeveer 300 van de 700 bedrijven zijn lid van de VBZO. Het ledenaantal is de afgelopen jaren sterk toegenomen dankzij de professionaliseringsslag die de vereniging heeft gemaakt. Voor parkmanagement, secretariaat en commerciële zaken heeft de vereniging drie betaalde krachten aangesteld.