De arbeidsmarktregio Groningen heeft in oktober 2014 7,3 miljoen euro subsidie toegekend gekregen van het Europees Sociaal Fonds (ESF) voor het project ‘Werk in Zicht’. Gemeenten, UWV, ondernemers en onderwijs slaan de handen ineen om noorderlingen aan het werk te krijgen en te houden. De gemeenten gebruiken 5,1 miljoen euro ter bestrijding van de werkloosheid onder jongeren, mensen die al langere tijd werkzoekend zijn, werkzoekenden met een arbeidsbeperking en 50-plussers. Scholen voor speciaal voortgezet onderwijs en praktijkonderwijs (VSO/PrO) zetten 2,2 miljoen euro in voor stages, branchecursussen, oprichting van leerwerkbedrijven, begeleiding van jongeren richting werk en jobcoaching. Deze subsidietoekenning heeft betrekking op 2 jaren; voor de 2x2 jaren tot 2020 worden opnieuw ESF-aanvragen ingediend. Op basis van een openbare aanbesteding is de ESF-projectadministratie op 1 juni dit jaar gegund aan bij RBO en HPB Diensten in Leek.

Directeur Tineke Arends van RBO is blij met deze mooie opdracht. “Dit past helemaal in ons straatje. Wij verlenen tenslotte al vele jaren ESF-gerelateerde diensten aan gemeenten, provincies, arbeidsmarktregio’s en andere opdrachtgevers. Toch hebben we besloten om niet alleen op deze aanbesteding in te schrijven. De arbeidsmarktregio Groningen is een van de omvangrijkste van Nederland en we wilden ons kans om de aanbesteding te winnen uiteraard zo groot mogelijk maken. HPB Diensten in Leek dacht er precies zo over. Daarom hebben we onder de naam Duokracht samen ingeschreven. Bij de contractondertekening zei de opdrachtgever het mooi te vinden de opdracht te mogen gunnen aan twee in de regio bekende dienstverleners.”

Wat is het voordeel voor de opdrachtgever dat jullie samen optrekken?
“We hebben allebei ruime ervaring met het werken voor gemeenten. We kennen deze arbeidsmarktregio erg goed en onze wederzijdse netwerken versterken elkaar. Daarnaast hebben we elk onze eigen sterke kanten: met onze kennis over arbeidsmarkttoeleidende trajecten en de grote subsidiekennis van HPB Diensten brengen we veel knowhow in.”

Wat houdt de opdracht in?
“Wij bieden ondersteuning aan de projectleider voor de hele arbeidsmarktregio en de projectleiders van de vier subregio’s Noord-Drenthe, Centraal Groningen, Oost-Groningen en Noord-Groningen. Wij bewaken de voortgang van het traject en we bewaken en controleren de uitvoering van de administratie; wordt alles op de juiste manier vastgelegd. We verzorgen de rapportages en we onderhouden het contact met het Agentschap. Daarnaast maakt de arbeidsmarktregio gebruik van de digitale omgeving die RBO speciaal voor ESF-projectadministraties heeft ontwikkeld.”

Hoe hebben jullie de samenwerking in het vat gegoten? 
“Al in het voortraject hebben we een projectteam gevormd met twee mensen van ons en twee mensen van HPB Diensten. Samen hebben we het projectplan opgesteld. Na de opdrachtverlening hebben we de taken en rollen belegd. Alle afspraken zijn contractueel vastgelegd in een onderlinge samenwerkingsovereenkomst. De teamleden komen regelmatig bij elkaar en de sfeer is uitstekend. We hebben gemerkt dat het voor beide bedrijven goed is om eens bij een ander in de keuken te kijken. We leren van elkaar.”

Is dit het begin van meer ‘Duokracht’?
“Zodra we kansen zien, trekken we zeker weer samen op. Je hoeft niet alles zelf in huis te hebben om de markt toch sterk tegemoet te kunnen treden. Ik ben erg voor krachtenbundeling met andere partijen.”

Tekst: Touché concept & copy

Over HPB Diensten

HPB Diensten in Leek en Emmen is in 1992 gestart met het verwerven, beheren en administratief vastleggen van subsidiemiddelen. In de loop de jaren is de dienstverlening uitgebreid naar project- en financieel management, subsidiemanagement, organisatieadvies en -ondersteuning. HPB Diensten werkt voor overheidsinstanties, kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Directeur is Sjoerd Stienstra.