Sinds begin dit jaar is Egbert Ludwig directeur ad interim bij RBO. Zijn opdracht in kort bestek: denk na over de positionering van organisatie en aanbod in het licht van wat de markt vraagt en gaat vragen, werk aan nieuw elan en creëer nieuwe commerciële kansen. Een kolfje naar zijn hand, want dergelijke ontwikkelingstrajecten heeft hij als zelfstandig bedrijfsadviseur al vaker geleid. Welke kansen ziet deze frisdenker na zijn eerste maanden bij RBO?

“We  verkennen alle mogelijke groeiscenario’s die er zijn. Daarbij kun je denken aan autonome groei, maar ook aan verschillende vormen van samenwerkingsverbanden. Voorop staat dat inhoud en referenties leidend moeten zijn, in welke richting RBO zich ook ontwikkelt. Dat begint met een heldere positionering van onze dienstverlening in de markt. Waar we goed in zijn, is daarbij ons uitgangspunt: RBO realiseert beweging door ontwikkeling.”

Inkoop, validatie en subsidieadvies

“Dat begint met een analyse van het huidige niveau van medewerkers”, vervolgt Egbert. “Op basis daarvan stellen we een advies over de gewenste beweging op, bijvoorbeeld een opleidingstraject om skills en capaciteiten op een hoger plan te brengen. De strategie voor de middellange termijn van een organisatie is daarbij een belangrijk referentiekader. Vaak gaat het er tenslotte om de medewerkers goed toe te rusten voor het realiseren van bedrijfsdoelen. Vervolgens dragen we zorg voor de inkoop en administratie van mogelijke opleidingen. Ook kunnen we bestaande ervaringen helpen ‘valideren’, ofwel op waarde schatten. Dat kan leiden tot een hoger schooldiploma, maar het kan eveneens een goede manier zijn om de gewenste kwaliteit binnen de rangen en standen van een organisatie te objectiveren.  Bovendien helpen we waar mogelijk met de aanvraag en administratie van subsidie ter financiering van bovenstaande trajecten. Vooral het feit dat we onze drie services - inkoop, validatie en subsidieadvies - in combinatie kunnen aanbieden, maakt ons uniek. En daar kunnen we uitstekende referenties van laten zien aan potentiële opdrachtgevers. Met deze dienstverlening kunnen we elke sector - overheid, bedrijfsleven, zorg en onderwijs -van dienst zijn, zowel grote als kleinere organisaties. Een klein bedrijf komt doorgaans met heel andere vragen bij ons dan een groot bedrijf.”

Kennisontwikkeling als speerpunt

“Voor elk van onze drie services hebben we een werkgroep in het leven geroepen. Al onze specialisten zitten in ten minste één daarvan. Achterliggende gedachte: alles wat je vandaag weet, is morgen achterhaald. Het is van cruciaal belang om adequaat op de markt in te spelen en dus continu te investeren in kennisontwikkeling op het gebied van inkoop, validatie en/of subsidies. Opdracht aan de werkgroepen is om te na te denken over wat zij op de markt signaleren en wat dat betekent: hoe kan RBO met relevante innovaties van meerwaarde zijn voor haar klanten? Denk aan de toepassing van nieuwe technieken voor leren of de validatie van uitzendkrachten.”

Validatie van uitzendkrachten

Voor laatstgenoemd onderwerp - validatie van uitzendkrachten - zijn inmiddels pilots in voorbereiding in samenwerking met een uitzendbureau. Egbert vertelt daarover: “Stel, een schoolverlater gaat aan het werk in een secretariële functie. Na een jaar is hij of zij meer waard geworden. Maar hoeveel meer? Door dat in kaart te brengen en te objectiveren, kan het uitzendbureau bepalen welke tariefverhoging gerechtvaardigd is bij een volgende uitzendklus van deze kandidaat. De uitzendkracht heeft er zelf ook voordeel bij, namelijk een sterkere onderhandelingspositie bij uitstroom naar een vaste baan. Snel handelen is hier erg belangrijk. Samen met het uitzendbureau werken we eraan om zo’n validatie binnen een week rond te krijgen.”

Besparing op inkoop en organisatie

Verder wil Egbert Ludwig niet onder stoelen of banken steken wat de kwantitatieve en kwalitatieve meerwaarde van RBO is. “Ik heb een berekening gemaakt aan de hand van twee grote opdrachtgevers: de gemeenten Rotterdam en Utrecht. Ik heb een vergelijking gemaakt tussen de kosten die met onze inzet gepaard gaan en de kosten die zij zonder onze inzet hadden moeten maken. Ondanks dat ik wel aanvoelde dat wij voor kostenbesparing zorgen, was het resultaat toch verrassend. Het gaat namelijk om maar liefst 30 tot 40 procent lagere kosten. Bij opdrachtgevers van een dergelijke omvang heb je het dan al gauw over tonnen. Ga maar na: als de gemeente Rotterdam de inkoop van scholing en de administratie, monitoring en coördinatie zelf ter hand had genomen, was inzet van medewerkers van alle afdelingen nodig geweest. Dat brengt een forse administratieve druk met zich mee. Bovendien treedt er een groot efficiencyverlies op. En dan gaat het ook nog eens om de inkoop van duizenden scholingstrajecten. Het is aanzienlijk voordeliger om dat volume overkoepelend  in te kopen in plaats van hier en daar een los traject door de afzonderlijke afdelingen. De berekeningen lieten zien dat op inkoop zo’n 20 procent kon worden bespaard en dat ten aanzien van het administratieve deel de kostenbesparing zelfs opliep tot 40 procent. Bij deze opdrachtgevers kon worden volstaan met de inzet van zeven in plaats van vijftien à twintig mensen uit eigen gelederen.”

50% kostenbesparing dankzij EVC

Ook voor EVC heeft Egbert een dergelijke berekening gemaakt. “Schaalgrootte doet er dan niet toe om een forse kostenbesparing te kunnen realiseren. Ook op individueel niveau kan de inzet van RBO en EVC Dienstencentrum heel lucratief zijn. De tijd die een kandidaat na validatie nog nodig heeft om een diploma te halen of een promotie te kunnen maken, kan vaak aanzienlijk worden bekort. Met de lagere scholingskosten daarbij opgeteld - er is tenslotte minder scholing nodig - kan een kostenbesparing van wel 50 procent worden behaald.”

Flexibele en ervaren partner

En waarin uit zich de kwalitatieve meerwaarde van RBO? “In de eerste plaats is dat de flexibiliteit die wij bieden. Stel, je moet als werkgever afscheid nemen van een deel van je personeel. Die mensen moet je goed bewapenen voor de arbeidsmarkt. Een intensief traject, waarvoor je misschien extra HR-krachten moet aantrekken. Maar wat doe je met hen zodra het proces is afgerond? Dan dient het volgende probleem zich aan. Door RBO in te zetten, heb je dat probleem niet. Wij zijn weg zodra de klus is geklaard. In de tweede plaats - en dan kom ik terug bij waar ik begon - hebben wij een sterke combinatie van diensten en kunnen wij bogen op een grote dosis ervaring en sterke referenties. Wij brengen de ervaring die we bij de ene opdrachtgever hebben opgedaan mee naar de volgende. Dat is typisch zo’n voorbeeld van hoe je als externe partner meerwaarde kunt bieden.”

Over Egbert Ludwig

In 1997 voltooide Egbert Ludwig de studie Mijnbouwkunde en Petroleumwinning aan de TU Delft. Eenmaal aan het werk, volgde hij opleidingen op het gebied van informatie en kennistechnologie, marketing en sales, financiële planning en bedrijfsopvolging. Als zelfstandig adviseur heeft hij projecten begeleid in Duitsland, United Kingdom, België, Oostenrijk en Luxemburg. Tot 2006 werkte hij voor IBM, CRM-specialist Extraprise en VODW Marketing. Van 2006 tot 2010 was hij als ‘ondernemer in loondienst’ actief voor SNS REAAL. Daar zette hij de afdeling Marketing Speciale Distributie, een e-commercebedrijf en een direct bank in Duitsland op, ontwikkelde de strategieën en gaf er leiding. Vanuit zijn eigen BV richtte hij in 2010 samen met twee compagnon het projectenbureau Pepperdays op, gericht op business development, deels op interim-basis. Voor verschillende partijen in de financiële sector ontwikkelde hij producten en verrichtte hij marktonderzoek. Ook begeleidde hij Nederlands bedrijven naar de internationale markt. Daarnaast is hij gespecialiseerd in financiële planning voor DGA’s en particulieren.

Tekst: Touché concept & copy
Fotografie: Jan Buwalda