RBO organiseert regelmatig workshops voor en in samenwerking met opdrachtgevers en kennispartners. Op donderdag 7 april verzorgden onze adviseurs Ineke Brouwer en Margreet Tijms voor ruim dertig officieren van Defensie de workshop ‘ePortfolio: hoe breng ik mijn loopbaan in beeld?’. De workshop was onderdeel van de themabijeenkomst ‘Personal Branding’ die de Vereniging Officieren Artillerie (VOA) voor haar leden organiseerde. De bijeenkomst vond plaats op de sfeervolle locatie van de Nyenrode Business Universiteit in Breukelen.

Met personal branding en een ePortfolio meer regie over je loopbaan!

Personal branding – jezelf als merk presenteren, waarbij je positieve associaties oproept – wordt steeds belangrijker om je loopbaan in de gewenste richting te sturen. Regie nemen over je eigen loopbaan is ook binnen Defensie een actueel thema, aangezien er voortdurend sprake is van in-, door- en uitstroom. Voor de VOA een goede reden om een themabijeenkomst te wijden aan personal branding. De VOA-leden leerden in interactieve workshops hoe personal branding helpt om vorm te geven aan hun eigen loopbaan, binnen of buiten Defensie.

Personal branding begint met zelfonderzoek

De vragen ‘wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik’ stonden in de bijeenkomst centraal. Willem van Donge, Head Careers and Personal Development van Nyenrode Business Universiteit, gaf de aftrap met een inleidende workshop over personal branding. Dat begint met zelfonderzoek: wat maakt jou uniek, welke meerwaarde heb je te bieden en wat zijn je passies en drijfveren. Pas dan kun je bewust loopbaandoelen bepalen en een stappenplan maken om deze doelen te bereiken. In de vervolgworkshops ‘ePortfolio: hoe breng ik mijn loopbaan in beeld’ en ‘Een pitch met impact’ kregen de deelnemers praktische handvatten aangereikt om actief aan de slag te gaan met personal branding. Aan de hand van tips en adviezen van Sander Denk van THINK-ABLE oefenden de deelnemers met het bedenken van een korte en krachtige pitch.

Met een ePortfolio doelbewust werken aan je loopbaan

Ineke Brouwer en Margreet Tijms van RBO lieten zien hoe een digitaal ePortfolio helpt om je loopbaan vorm te geven en een positieve ‘brand’ te creëren. Het portfolio biedt mogelijkheden om kennis en ervaring te onderbouwen met bewijsmateriaal, maar ook voor het maken van testen en competentiescans, het verzamelen van aanbevelingen en het genereren van unieke showcases. “Het ePortfolio is een handig hulpmiddel om doelbewust aan je loopbaan te werken en goed na te denken over je wensen en doelen. De zelftesten geven daarbij structuur”, aldus een van de vier VOA-leden die vooraf waren uitgenodigd om het ePortfolio uit te proberen.

Het kwartje is gevallen

De bijeenkomst werd afgesloten met een panelsessie waarin werd gediscussieerd over verschillende stellingen en de deelnemers vragen konden stellen aan ervaringsdeskundigen Peter Lambrichts en Ferry Aalbers van Defensie, zelfstandig ondernemer Bella Artz en RBO-directeur Egbert Ludwig. Mede-organisator en dagvoorzitter Kelvin de Richemont kijkt terug op een zeer geslaagde middag: “De slogan ‘Defensie, je moet het maar kunnen’ is ook van toepassing op personal branding: je moet het immers maar kunnen om jezelf als merk te presenteren! De middag was bedoeld om de VOA-leden kennis te laten maken met dit begrip en hier bewust mee aan de slag te gaan. Volgens mij is het kwartje gevallen.”

Tekst: Berbel Kremer (RBO)
Fotografie: Bergsma-Photography