Talentscope

Uit een recent onderzoek (2015) van het Sociaal Cultureel Planbureau blijkt: “huisvesting, werk, opleiding en taal zijn van groot belang voor succesvolle integratie vluchtelingen”. Om snellere integratie voor vluchtelingen te kunnen realiseren heeft RBO in samenwerking met FNV en Vluchtelingenwerk Noord-Nederland de RBO TalentScope ontwikkeld.

Pilot

We schreven in de vorige nieuwsbrief al over de pilot die we op dat moment deden. In die pilot hebben we een praktische methode ontwikkeld om de ervaring van vluchtelingen te vertalen voor de Nederlandse arbeidsmarkt. Een groep van zes vluchtelingen werkten mee aan deze pilot

Waaruit bestaat de RBO TalentScope?

Middels testen, gesprekken en een praktijktoets worden de talenten, capaciteiten en drijfveren van de statushouders is beeld gebracht. Samen met een advies met betrekking tot de arbeidsmogelijkheden vormt dit de Talentscope. In vergelijking tot andere instrumenten die de capaciteiten van mensen inzichtelijk maken is juist de praktijktoets het onderdeel dat de talentscope interessant  maakt. 

De RBO Talentscope ook iets voor u?

We hebben de voordelen van de Talentscope voor u op een rijtje gezet:

  • Geschikt voor alle opleidingsniveaus, ook voor lager gekwalificeerden
  • Er wordt gebruik gemaakt van diverse ‘cultuur-arme’ scans die beschikbaar zijn in meerdere talen
  • De online scans die we inzetten zijn uit te draaien met diverse Crebo nummers; maatwerk en nog meer inzicht in de kansen en bedreigingen bij specifieke (wens) beroepen en laat zien op welk niveau een vluchteling kan werken en denken. Van MBO niveau 1 tot en met academisch. Competenties kunnen worden vergeleken met alle denkbare beroepen
  • Stimuleert het denken in mogelijkheden

Meer weten?

Wilt u meer informatie of een oriënterend gesprek? Neem dan contact op met onze adviseurs Ineke Brouwer of Elise Jager.

 

elise-profiel

Elise is bereikbaar via 050-5262900 of e.jagerrbo.nl.

ineke

Ineke is bereiekbaar via 050-5262900 of i.brouwer@rbo.nl