Van veel gemeentes horen we dat het in de praktijk lastig is om statushouders richting werk te begeleiden. Vluchtelingenwerk Noord-Nederland, FNV en RBO hebben hun krachten gebundeld in een succesvolle pilot met statushouders. Kennis, ervaring en ontwikkelpotentieel is  duidelijk in beeld is gebracht.

Hieronder vindt u een korte samenvatting van de pilot:

Onvoldoende zicht op kennis en kunde statushouders

Gemeentes zijn verantwoordelijk voor het aan het werk krijgen van hun statushouders die aangewezen zijn op een uitkering. Maar de meeste gemeentes geven aan niet voldoende zicht te hebben op wat deze mensen nu al precies kunnen en kennen. En wat elke individuele statushouder nog nodig heeft om de arbeidsmarkt met succes te kunnen betreden.

Dat leidt er toe dat een onevenredig groot deel van de statushouders terecht dreigt te komen in het ‘granieten bestand’ van de WWB (Participatiewet). Dat is natuurlijk niet goed voor de gemeentelijke financiën.

Ook de maatschappelijke gevolgen zijn groot omdat de statushouders zo niet of slecht integreren in onze samenleving. Naast de beheersing van de Nederlandse taal zijn werk en inkomen daarbij de belangrijkste randvoorwaarden. En last but not least is het natuurlijk slecht voor het geluk, het welzijn en de gezondheid van de statushouders en hun naasten.

Pilot Talentscope

Samen met de FNV en VluchtelingenWerk Noord-Nederland heeft RBO eind 2016 met een pilot om in beeld te brengen wat deze mensen kunnen en om vast te stellen wat elk individu nog nodig heeft om economisch zelfstandig te worden.

Het instrument dat RBO hiervoor heeft ontwikkeld is de Talentscope. Het unieke voordeel van de Talentscope is dat de (werk)ervaring van de statushouders gevalideerd wordt door deze te testen in de praktijk. Iemand die aangeeft te kunnen lassen, hebben we ook echt laten lassen in de beroepspraktijk. In een kort en relatief goedkoop traject is precies vastgesteld waar voor elk individu de kansen en de beperkingen liggen en waar de individuele investering dus op gericht moet worden.

Doel bereikt: snellere integratie

De pilot is uitgevoerd onder een kleine groep statushouders. De resultaten en reacties zijn zo positief dat wij nu al van mening zijn dat de Talentscope een waardevolle bijdrage kan leveren aan een snelle toeleiding van statushouders naar de arbeidsmarkt. Daarmee wordt voorkomen dat statushouders langer dan nodig in de bijstand terecht komen en niet of onvoldoende integreren in onze samenleving.

Bijgaand treft u het uitgebreide evaluatieverslag

Evaluatieverslag_Talentscope.pdf

 

Meer weten?

Wilt u meer informatie of een oriënterend gesprek? Neem dan contact op met onze adviseurs Ineke Brouwer of Elise Jager.

 

ineke

Ineke is bereikbaar via 050-5262900 of i.brouwer@rbo.nl