ECVET is een Europees systeem voor de validatie van werkervaring en leerresultaten. De eigen bedrijfsstrategie van de werkgever is bepalend voor wat er wordt gecertificeerd. Dat onderscheidt ECVET van het Ervaringscertificaat (EVC), waar opleidingsstandaarden de norm zijn.
ECVET is EVC op maat voor de werkgever
De afkorting ECVET staat voor ‘European Credit system for Vocational Education and Training’. ECVET maakt gebruik van kleine certificeerbare eenheden. Dat kan een onderdeel zijn van een opleiding, of één of meer specifieke beroepseisen van een branche of werkgever. Daardoor is snel inzichtelijk of een werknemer voldoet aan de eisen van een beroeps- of functieprofiel. ECVET is dus eigenlijk EVC op maat voor een bedrijf of branche.
Hoe werkt ECVET?
Voor de verschillende functietypes in de organisatie stellen we certificeerbare eenheden vast. Vervolgens vullen de medewerkers een portfolio met bewijzen van wat zij kunnen en weten. Onze assessoren beoordelen de portfolio’s. Voor elke medewerker wordt een ontwikkeladvies opgesteld.