Het ePortfolio biedt altijd een actueel overzicht van iemands kennis, vaardigheden en talenten. Daarnaast stimuleert het om na te denken over de eigen persoonlijke ontwikkeling. In een ePortfolio verzamelt de medewerker alle relevante loopbaaninformatie, zoals opleidingen/diploma’s, werkervaring, nevenactiviteiten, loopbaanwensen en interesses.
Voordelen van een ePortfolio
Het ePortfolio biedt onder meer de volgende voordelen:
  • Een ePortfolio stimuleert om na te denken over de eigen loopbaanontwikkeling.
  • Het is een goede basis voor een functioneringsgesprek, scholingsadviesgesprek, EVC of scholing.
  • Binnen een verzameling ePortfolio’s kunt u snel en eenvoudig zoeken op competenties en kwalificaties van medewerkers.
  • Het ePortfolio kan worden gekoppeld aan systemen voor de personeelsadministratie.
  • U kunt ePortfolio's integreren in een online opleidingsportal van RBO.