EVC IN EEN WEEK

EVC trajecten van het EVC Dienstencentrum kunnen tegenwoordig binnen één week worden afgerond!

EVC Dienstencentrum heeft haar dienstverlening op een aantal punten aangepast.

PORTFOLIO

  • Kandidaten hoeven niet meer zelf hun portfolio te vullen. Het digitale portfolio wordt namens de kandidaat door het EVC Dienstencentrum gevuld en ingericht. De kandidaat hoeft alleen maar documenten en beeldmateriaal aan te leveren welke van te voren door het EVC Dienstencentrum zijn benoemd.
  • Tijdens de beoordeling gemaakte foto’s worden direct door de beoordelaar doorgestuurd aan de backoffice van het EVC Dienstencentrum, zodat ze opgenomen kunnen worden in het portfolio.

BEOORDELING

  • Het criteriumgericht interview en het werkplekbezoek worden gecombineerd en dus op dezelfde dag uitgevoerd doordat de beoordelaar langskomt bij de kandidaat (op het werk).
  • De beoordelaar zorgt voor verslaglegging van werkprocessen op basis van de observatie die hij doet. De kandidaat hoeft dus niet meer zelf verslagen te maken van zijn werkzaamheden. Een activiteit waar veel EVC-kandidaten in vastliepen.

Deze aanpassingen in de EVC-procedure zorgen ervoor dat de tijdsinvestering van de kandidaat aanzienlijk is verminderd en de motivatie voor deelname aan EVC veel groter is. Uiteindelijk wordt het doel van EVC, namelijk het officieel erkennen van competenties van de kandidaat, hiermee op een zeer efficiënte manier bereikt. En dat is waar EVC in beginsel om draait.

De belangrijkste verschillen:

  Regulier EVC-traject EVC in een Week
Tijdsinvestering medewerker 40 – 60 uur 12 uur
Trajectduur Gemiddeld 16 weken 4 weken***
Opbouw portfolio Door de kandidaat Door EVC DC
Digitale portfoliobegeleiding 2 uur Niet benodigd
Criteriumgericht interview/werkplekbezoek Max. 2 uur 1 dag
Verslaglegging van werkprocessen Door de kandidaat I.s.m. de assessor

Meer weten?

Wilt u meer informatie of een oriënterend gesprek? Neem dan contact op met onze adviseurs Ineke Brouwer of Margreet Tijms.

 

ineke

Ineke is bereikbaar via 050-5262900 of i.brouwer@rbo.nl
ineke

Margreet is bereikbaar via 050-5262900 of m.tijms@rbo.nl