RBO brengt vaardigheden en competenties in beeld om de inzetbaarheid van werknemers te vergroten. Hieronder vindt u enkele referenties en praktijkverhalen van opdrachtgevers. 

ambiq
EVC geschikt of toch niet?

Ambiq wilde graag EVC in zetten voor medewerkers die de stap naar het hbo wilden maken. Onze adviseurs hebben met Ambiq gekeken naar de daadwerkelijke vraag van de organisatie en daarbij gekeken of EVC een geschikt instrument is of dat Ambiq op een andere manier beter ondersteund kan worden.