RBO brengt vaardigheden en competenties in beeld om de inzetbaarheid van werknemers te vergroten. Hieronder vindt u enkele referenties en praktijkverhalen van opdrachtgevers. 

ambiq
EVC geschikt of toch niet?

Ambiq wilde graag EVC in zetten voor medewerkers die de stap naar het hbo wilden maken. Onze adviseurs hebben met Ambiq gekeken naar de daadwerkelijke vraag van de organisatie en daarbij gekeken of EVC een geschikt instrument is of dat Ambiq op een andere manier beter ondersteunt kan worden. 

volker breed
EVC om te voldoen aan eisen NEN 3140

VolkerRail werd vanuit de eisen van de NEN 3140 geconfronteerd met een uitdaging. 65 medewerkers met volop kennis en ervaring maar zonder bijbehorende diploma’s zouden hun werkzaamheden niet meer kunnen uitvoeren als ze geen bewijs konden aanleveren van hun opleidingsniveau. RBO hielp VolkerRail met een maatwerk EVC traject.