Ambiq ondersteunt kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking en bijkomende gedragsproblematiek. Met de juiste behandeling, begeleiding en ondersteuning helpt Ambiq mensen op weg naar een zo zelfstandig mogelijke toekomst. Om de beste zorg te kunnen bieden, worden er hoge eisen gesteld aan de medewerkers. Als organisatie wil Ambiq bovendien voorop blijven lopen t.a.v. innovatie op LVB gebied. Ambiq hecht daarom veel waarde aan de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers.

Daar komt bij dat de medewerkers met een hbo-functie vanaf 2018 vijf jaar de tijd hebben om te voldoen aan de registratie eisen in het Kwaliteitsregister Jeugdzorg. Alle medewerkers moeten dan aantoonbaar functioneren op hbo-niveau. Net als veel organisaties heeft Ambiq medewerkers in dienst die zijn begonnen met een mbo-diploma en door ervaring zijn doorgegroeid naar een hbo-functie.

Ambiq wil in kwaliteit en deskundigheid voorop lopen door deze medewerkers nu al de mogelijkheid te bieden om een passend Hbo-diploma te behalen. Ambiq heeft RBO ingeschakeld voor advies over de beste route naar een Hbo-diploma.

Erik Bos, adviseur PO&O bij Ambiq, vertelt over de keuze voor RBO:

“We wilden graag weten of het mogelijk was om EVC in te zetten voor medewerkers die de stap naar het hbo wilden maken. Omdat het EVC-aanbod voor hbo-opleidingen beperkt is, adviseerde RBO ons om medewerkers een assessment aan te bieden. Op deze manier kunnen medewerkers hun kennis en vaardigheden toetsen en inschatten of een hbo-diploma binnen hun bereik ligt. Inmiddels hebben tien medewerkers bij RBO een assessment doorlopen waarin gekeken is naar de drijfveren, persoonlijkheid en capaciteiten. Negen van hen zullen gaan starten met een verkorte hbo-opleiding.

Het was prettig dat onze medewerkers het assessment van RBO bij ons op kantoor konden doen. Zij hoefden daarvoor dus niet naar Groningen. Onze medewerkers waren ook erg positief over de gesprekken die de adviseurs van RBO met hen hebben gevoerd. Er werd goed doorgevraagd en iedereen kon zich vinden in de resultaten van de gesprekken.

We zijn zeer tevreden over de adviezen van RBO, de snelheid waarmee afspraken worden nagekomen en de bereikbaarheid. Ook de manier van werken past heel goed bij wat willen: vraaggericht, meedenkend en oplossingsgericht.”

Meer informatie
Wilt u meer weten over dit project? Of bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie? Neem dan contact op met Selma Canatan van RBO op telefoonnummer 050-5262900 of per mail: s.canatan@rbo.nl