VolkerRail bouwt met zo’n 1200 medewerkers aan beschikbaarheid van de Nederlandse infrastructuur. Van oorsprong is ze gespecialiseerd in bouw en onderhoud van het spoor. In dit vakgebied liep ze in 2017 tegen een uitdaging aan. In de NEN 3140 wordt per functie vastgesteld wat een medewerker voor werkzaamheden uit mag voeren en welk opleidingsniveau daarvoor nodig is. Bij VolkerRail bleken 65 medewerkers wel de kennis en ervaring te hebben maar niet het bijbehorende opleidingsniveau.

Via Kenteq werd VolkerRail geattendeerd op RBO. HR Medewerker Berna Pijfers, werkverantwoordelijke Gerard Oude Groote Beverborg en Installatiedeskundige Jos de Jong vertellen: “We waren op zoek naar een manier om zo snel mogelijk voor een grote groep medewerkers te bepalen of hun werkervaring gelijk stond aan MBO niveau 2, 3 of 4. Dit hebben we in het verleden ook al eens via EVC gedaan en dat beviel ons goed. We waren dus op zoek naar een vergelijkbaar traject. Kenteq gaf aan dat RBO/EVC Dienstencentrum hier een goede partij voor is.“

Na een aantal voorbesprekingen om de vraag te specificeren en een aanpak te kiezen die paste bij VolkerRail zijn er op verschillende locaties twee bijeenkomsten georganiseerd waar medewerkers met een begeleider aan de slag gingen met het vullen van hun portfolio. Na die twee bijeenkomsten zetten de kandidaten zelfstandig de laatste puntjes op de i. Vervolgens werd er een assessment ingepland waarbij de assessor op de werkplek mee keek en een interview hield om te bepalen of de inhoud van het portfolio overeen kwam met de opgegeven informatie. Na dit assessment volgde het Ervaringscertificaat.

Berna Pijfers: “Terugkijkend vonden wij de samenwerking met RBO erg prettig. We hadden zeer regelmatig overleg, zowel per telefoon, mail en op onze locatie in Vianen. Er was een goede en duidelijke interactie. We kregen de uitslagen snel binnen en konden daardoor onze medewerkers van een specifieke taak voorzien. Inmiddels hebben alle 65 kandidaten het EVC traject succesvol afgerond.”