Voor werkgevers is het van belang om te weten welke competenties hun werknemers in huis hebben en wat hun ontwikkelpotentieel is. RBO levert betrouwbare online testen en assessments om het kennis- en vaardigheidsniveau te meten.

De voordelen van onze testen

De uitkomsten van de testen resultaten relateren wij aan uw organisatiedoelen en/of de persoonlijke loopbaandoelen van de medewerker. Ook bieden de resultaten zinvolle managementinformatie voor de instroom, doorstroom en uitstroom van personeel. Zo kunt u de juiste beslissingen nemen over zaken als inzetbaarheid, opleidingsbeleid en de inzet van scholings- en ontwikkeltrajecten.

Soorten testen en assessments

Onze testen en assessments hebben betrekking op:

  • Persoonlijkheid en motivatie
  • Capaciteiten en intelligentie
  • e-Assessments, waaronder de loopbaanscan, het ‘talent development’ assessment en de duurzame inzetbaarheidsscan.
  • Talentdevelopment

Speciaal voor de vluchtelingen heeft RBO in samenwerking met FNV en Vluchtelingenwerk Noord-Nederland de RBO TalentScope ontwikkeld.

Met dit instrument maakt RBO voor vluchtelingen en hun begeleiders inzichtelijk wat mensen al kunnen en hoe zij zich verder kunnen ontwikkelen.

Middels testen gesprekken en een praktijktoets worden de talenten, capaciteiten en drijfveren van de statushouders is beeld gebracht. Samen met een advies met betrekking tot de arbeidsmogelijkheden vormt dit de Talentscope.

 

Onderstaande voorbeeldrapporten geven een beeld van hoe een rapportage eruit kan zien. 

Voorbeeldrapport-ACT-Algemene-Intelligentie

Voorbeeldrapport- Carriere Waarden Uitgebreid

Voorbeeldrapport-Duurzame-Inzetbaarheid

Voorbeeldrapport-WPV-Normatief

Voorbeeldrapport Teamrol Indicator

TalentScope_anoniem