Ga naar de inhoud

Ervaringscertificaat behalen (EVC)

Soms heb je in de praktijk al veel meer kennis en ervaring opgedaan dan je aan de hand van je behaalde diploma’s kunt laten zien. Dat kan lastig zijn als je wilt solliciteren of bij je huidige werkgever wilt doorgroeien. Of je huidige werkgever wil graag dat je je kennis en ervaring officieel laat toetsen, bijvoorbeeld om de veiligheid te kunnen garanderen.

Je kunt natuurlijk alsnog een opleiding gaan volgen, maar vaak kost dat meer tijd en moeite dan nodig. Een mooiere oplossing is dat jouw ervaring door een onafhankelijke partij wordt getoetst aan de hand van landelijk erkende standaarden. Bijvoorbeeld de eindtermen van een mbo-opleiding, een standaard die binnen een branche is vastgesteld of beroepsoverstijgende competenties.

Bij RBO kun je terecht voor een ervaringscertificaat. Via ons EVC Dienstencentrum kun je een traject op maat volgen, wat uiteindelijk tot een ervaringscertificaat leidt. Dit certificaat is een officieel bewijs dat een onafhankelijke partij je kennis en ervaring heeft beoordeeld.

Er zijn verschillende EVC-trajecten met verschillende doelen. In een intake-gesprek bekijken we jouw situatie en bepalen we op welke manier we jou het beste kunnen ondersteunen. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat je voldoende bewijsmateriaal hebt om te laten zien wat je kunt, zoals referenties of verslagen van beoordelingsgesprekken.

Als je wilt, kun je een ervaringscertificaat ook gebruik om sneller een officieel diploma te halen. Examencommissies kunnen je op basis van je EVC namelijk vrijstellingen verlenen. In sommige gevallen kan je EVC zo compleet zijn dat je er direct een diploma mee haalt. 

Heb je nog geen subsidie toegekend gekregen en zoek je juist hulp bij het aanvragen? Ook daar helpen we je natuurlijk graag bij.

RBO is de enige aanbieder van EVC-trajecten in Noord-Nederland. We vallen op door onze pragmatische aanpak, waarbij we graag samen de handen uit de mouwen steken. Je kunt op de site van het EVC Dienstencentrum meer informatie vinden, maar je kunt ook contact met ons opnemen .

Samenwerkingsverband

Breuer&Intraval, RBO en Partoer. Drie bedrijven die allemaal al tientallen jaren op eigen wijze in de markt staan. Elk in een deel van de markt waar ze het verschil maken met hun kennis en expertise. Maar toch besloten we een paar jaar geleden onder een vlag verder te gaan. ‘Impact door samenspel’ werd geboren, en daar plukken onze klanten de vruchten van.

RBO is een erkend leerbedrijf

Algemene voorwaarden | Klachtenprocedure