Ga naar de inhoud

Ondersteuning bij Europese subsidies

Gemeenten en scholen in het voortgezet speciaal of praktijkonderwijs komen in aanmerking voor Europese subsidies. Het aanvragen van die subsidies is soms al een flinke klus, waar je misschien graag bij ondersteund wordt. Maar ook als de aanvraag is ingediend, ben je er nog niet. Om de subsidie daadwerkelijk te krijgen, moet je namelijk aan een groot aantal eisen voldoen. Het in beeld brengen van de kosten zoals dat van de subsidieverstrekker verlangd wordt, is een project dat om de juiste kennis en ervaring vraagt.

Omdat het regelmatig om flinke bedragen gaat, is het vanzelfsprekend dat er de nodige eisen worden gesteld aan de manier waarop de subsidiabele kosten verantwoord worden. Om dat inzichtelijk te krijgen, is het belangrijk dat er een uitstekende administratie opgezet wordt. Werk je daarbij samen met een partij die het klappen van de zweep kent, dan weet je zeker dat je alle mogelijk op te voeren kosten op de juiste manier registreert. Zodat je ook daadwerkelijk de subsidie krijgt waar je aanspraak op maakt.

Bij RBO hebben we de benodigde expertise in huis om je te ondersteunen. Dat doen we op een aantal manieren. We zijn in te huren als projectleiders, begeleiden het volledige proces en kunnen ook de administratievoering optuigen.

Onze kracht is dat we op alle niveaus kunnen schakelen, van directeuren tot mensen in de uitvoering. We starten een project door de stakeholders en hun rollen, taken en verantwoordelijkheden in kaart te brengen. Zo weten we wat we van elkaar mogen verwachten.

Per gemeente of school binnen een arbeidsmarktregio maken we vervolgens praktische afspraken over de verantwoording. We geven instructie, bewaken de kwaliteit en kijken of iedereen zich aan de afspraken houdt.

Rapporteren doen we aan de projectleider van de arbeidsmarktregio. Daarbij geven we regelmatige prognoses af, inventariseren we mogelijke risico’s en dragen oplossingen aan om die risico’s te verkleinen.

Heb je nog geen subsidie toegekend gekregen en zoek je juist hulp bij het aanvragen? Ook daar helpen we je natuurlijk graag bij.

Samenwerken met RBO kenmerkt zich door de pragmatische aanpak. We zetten samen onze schouders eronder om de subsidie tot een groot succes te maken. WIl je meer weten over een samenwerking of subsidie? Neem dan gerust contact met ons op .

Samenwerkingsverband

Breuer&Intraval, RBO en Partoer. Drie bedrijven die allemaal al tientallen jaren op eigen wijze in de markt staan. Elk in een deel van de markt waar ze het verschil maken met hun kennis en expertise. Maar toch besloten we een paar jaar geleden onder een vlag verder te gaan. ‘Impact door samenspel’ werd geboren, en daar plukken onze klanten de vruchten van.

RBO is een erkend leerbedrijf

Algemene voorwaarden | Klachtenprocedure